Írásomban azt szeretném bemutatni, miképp rendeli hozzá a német jogalkotó a szülõket a házasságon kívül született gyermekhez, illetve milyen lehetõségeket biztosít a szülõi státus igazolására, vagy adott esetben megcáfolására. Választásom azért esett a német modellre, mert az 1998-as német gyermekjogi reform következtében jelentõs változások következtek be ezen a területen és úgy gondolom, hogy az így kialakult új jogintézmények példaértékûek lehetnek más államok számára, mivel hûen tükrözik a gyermeki jogok egységesítésének tendenciáit.