A dolgozat a természetvédelem és a hazai madárvédelem szabályozásának történetét és jelenlegi állapotát tárgyalja.

A madarak helyzete a fokozódó környezetszennyezésnek és a természet könyörtelen kiaknázásának köszönhetõen igen kedvezõtlen. A dolgozat megírásánál az a cél vezérelt, hogy elhelyezzem a madárvédelmet a természetvédelem keretei között, megtaláljam és értelmezzem azokat a szabályokat melyek a madárvilág fennmaradásának biztosítékául szolgálnak Magyarországon és a világ bármely táján.