Korunk bűnözőinek kiemelkedően veszélyes kategóriáját a bűncselekményeket szervezetten, csoportosan, sorozatosan elkövető utazóbűnözők adják. Ez az elkövetői kategória a lakó-, illetve tartózkodási helyétől távol fejti ki bűnös tevékenységét, így igyekezve kivonni magát a többnyire elszigetelten nyomozó rendőri szervek hatásköréből.

A Kelemen Zoltán által feldolgozott téma aktualitását nemcsak a sorozatjellegű elkövetések nagy száma és azok fokozott veszélyessége indokolja, hanem a sorozatban történő elkövetés, mint a bűncselekmények speciális jellemzőjének bizonyítási és felderítési nehézségei is. A tanulmány – a bűnözés struktúrájának alakulására is kitekintést biztosítva, újságcikkekkel, rövid hírekkel alátámasztva – részletesen elemzi a sorozat-bűncselekmény, mint speciális bűncselekmény-kategória sajátosságait, fajtáit, a hatékonyabb megelőzéssel és felderítéssel kapcsolatosan a nyomozó hatóságok munkáját, annak hiányosságait, a rendvédelmi szervek, kiemelten a rendőrség szervezetét, munkamódszerét, kapcsolatrendszerét, létszámbeli és anyagi problémáit, korszerűsítési igényeit, hangsúlyozva a tulajdonosok, sértettek vagyonvédelemmel kapcsolatos felelőtlenségét, elővigyázatlanságát, az állampolgárok bűnmegelőzésben vállalt feladatai és állampolgári kötelességei teljesítésének elégtelenségét.

A szerző a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának nappali tagozatos hallgatója.