A társaságok bírósági ellenőrzése a törvényes működés feletti őrködés egyik eszköze. A társasági jog egyik kiemelt jelentőségű része a bírósági felügyelet, amely két egymástól eltérő jellegű tevékenységet jelent: egyrészt az általános (változás)bejegyzési eljárásban is megnyilvánuló és önállóan is fennálló törvényességi felügyeleti jogköröket, másrészt az egyes peres úton biztosított felügyeleti feladatokat.

Dr. Paksi Gábor szakdolgozata témájául a gazdasági társaságokra vonatkozó, a társasági törvényben és a cégtörvényben nevesített társasági jogi perek speciális eljárásjogi szabályainak ismertetését választotta. A szerző – alapvető értelmezési kérdésekre törekedve, a bíróságok álláspontját is segítségül hívva – átfogó részletességgel elemzi a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvényben, illetve a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvényben nevesített peres eljárásokat, a Polgári Perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvénytől eltérő, hatályos speciális eljárásjogi szabályokat, problémákat. Dr. Paksi Gábor kiemeli, az eljárási rendszer ellátja feladatát, ugyanakkor hangsúlyozza, hogy „a rendszer egy-két csavarján meggondolandó a javítás”.

A szerző az Eötvös Lóránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Jogi Továbbképző Intézete Társasági Szakjogász Szakának hallgatója.