A tanulmány a biztosító helytállási kötelezettségének tartalmát, terjedelmét, mértékét fejtegeti a kötelező gépjármű-felelősségbiztosításról szóló törvény (Gfbt.) hatályos szabályozásán keresztül, a korábbi rendeleti szintű szabályozások és eseti döntések figyelembevételével, kitérve a vonatkozó szabályozás tekintetében az új és régi Ptk. összehasonlítására. Végül a kártalanítási számla helytállási kötelezettségének szabályait is ismerteti. A dolgozat hangsúlyt fektet a biztosító teljesítési kötelezettségét megalapozó üzembentartói minőségre, illetve arra, hogy mit takar a törvényszöveg azon kitétele, hogy “a gépjármű üzembentartása során okozott kár”. Lényeges pontként kitér a felelősség egyes kivételes határterületeire is.

A Szerző bírósági titkár.