A Polgári Törvénykönyv dologi jogi részét érintő leglényegesebb változás az ingatlan-nyilvántartás eddig is meglévő elveinek, valamint a nyilvántartott jogok keletkezése, változása és megszűnése legfontosabb anyagi jogi szabályainak az új Ptk.-ba való beemelése – az eddigi kurta rendelkezések helyett. A régi Ptk. ugyanis ezzel összefüggésben csupán az ingatlan-nyilvántartáson kívüli tulajdonos bejegyeztetési igényét, a hitelességet és a külön jogszabályra való utalást tartalmazta. Az eljárási kérdések és a Ptk.-n túlmutató egyéb részletszabályok továbbra is az Ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997 évi CXLI. törvény (Inytv.) szabályozási körébe tartoznak, melynek az új Ptk.-val összefüggő módosítása jórészt a 2013. CCIV. és a 2013. évi CCL. törvénnyel történt meg.

A Szerző bíró.