A tanulmány bemutatja az új Polgári Törvénykönyv megváltozott szellemiségét a földhasználati jog intézményi sajátosságain keresztül. Részletesen kitér a Ptk. és a kiemelt jogintézmény történeti előzményeire, a kialakulásukhoz vezető folyamatokat feltárja.

Összehasonlító elemzéssel vizsgálja a német jogrendben uralkodó földhasználati joghoz hasonló szabályozást, nemzetközi környezetbe helyezve ezáltal a tanulmányt.

Összefoglalásul, a megújult szabályozás vizsgálatán keresztül következtetéseket von le a jövőre nézve mind gazdasági, mind ingatlanpiaci területeket érintve.

A Szerző az ELTE-ÁJK joghalgatója.