A tanulmányban szűkítve a pártfogói tevékenység rendkívül széles körét a környezettanulmány részleteibe, a kockázatértékelések fontosságára helyezi a szerző a hangsúlyt. Sarkalatos pontok, melyek meghatározhatják a fiatalkorú elkövető jövőjét, mutathatnak tükröt a valóságnak. A pártfogó felügyelővel készített saját riport egyértelműen mutatja be a tapasztalt nehézségeket, tényeket, és az esetleges kívánalmakat, melyek a fiatalkorú elkövetőkkel szemben felmerülnek. Sajátos csoport, sajátos nehézségekkel. A fiatalkorúakhoz való útkeresés még sok megoldandó feladatot tartogat.

A Szerző bírósági titkár.