A tanulmány foglalkozik az önkényes lakásfoglaló fogalmával, valamint azon esetekkel, amelyekre az önkényesen elfoglalt lakás kiürítése iránti eljárás szabályait kell alkalmazni a bírósági végrehajtási eljárásban. Ebben a körben kifejti azt a problematikát, ami a lakástulajdonos érdekei és a lakáshasználó jogai érvényesülésének kényes egyensúlyával merül fel.

A Szerző bírósági titkár.