: A dolgozat a polgári jogi távoltartás hazai szabályozását mutatja be. A jogintézmény hatályos szabályainak megértéséhez szükséges mértékben kitér annak megalkotása szükségességére és visszásságaira, valamint az alkotmányossági próbájára és az időközben történt módosításokra is. Mindezek mellett utal a legfrissebb joggyakorlatra és megvizsgálja a távoltartással való visszaélés következményeit.

A Szerző bírósági titkár.