A közvetítés központi alaptétele, hogy a megszületett megállapodás a felek közös munkájának eredménye, azt ők maguk kötötték, tartalmában egyetértenek, minden fontos szükségletükre választ ad, megfelelően megoldja a kialakult helyzetet, ezért a mediáció során megszülető megállapodások 90%-át hosszú távon is betartják a felek.[1] Magyarországon ez idáig nem történtek mérések speciálisan a bírósági közvetítői eljárások hatásának, illetőleg a megkötött megállapodások utóéletének, betartásának vonatkozásában, ezért az elvégzett kutatás és a levont következtetéseket megfogalmazó jelen tanulmány ezen hiány pótlására szolgál.

[1] Kertész Tibor: Mediáció a gyakorlatban, Bíbor Kiadó, 2010. Miskolc, 12. o.

A szerző bírósági titkár, bírósági közvetítő.