„A szoftver a számítógép lelke”, s mint ilyen, különleges szerepet tölt be információs társadalmunk vérkeringésében. Különleges helyzetét is alátámasztani látszik a szabályozása körüli viták hevessége, melyek középpontjában a számítógépi programok (szoftverek) szabadalmazhatóságának kérdése áll. Az ezen kérdéshez való hozzáállás a világ különböző tájain más és más, az Amerikai Egyesült Államokban és Japánban nagyfokú liberalizáltságnak vagyunk tanúi, míg Európában napjainkban is harcok folynak a „szabadalom-pártiak” és „szabadalom-ellenzők” táborai között.

Tanulmányomban arra keresek választ, hogy mi is a lényege annak a kérdésnek, ami megosztja Európa és a világ gondolkodóinak népes táborát, hogyan viszonyulnak a kérdéshez a különböző államok, mit gondol minderről az EU, illetve milyen hatással van ez hazánkra és ránk, egyszerű felhasználókra.

Nap mint nap találkozunk a szoftverekkel, s gyakran nem is vagyunk tisztában vele, hogy milyen nagy segítséget is jelentenek mindennapi életünkben.

A Szerző bírósági titkár.