E dolgozatban a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) és az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) összehasonlításával a hatósági eljárás általános szabályait rendező törvény tárgyi hatályának megváltozását kívánom elemezni.

A Szerző bírósági titkár.