Tanulmányomban a szülészeti ellátást mint egészségügyi szolgáltatást járom körbe, különös figyelemmel a rendeleti szinten szabályozott intézeten kívüli szülészeti ellátás sajátosságaira.
A rendelet megszületése szempontjából érdekes történeti háttér felvázolása után a tervezett kórházon kívüli szülés jelenlegi jogi szabályozásának bemutatása volt a célom azzal, hogy kitérek a véleményem szerint e témában még fontos, és egyelőre szabályozatlan kérdésekre is.

A Szerző bírósági titkár.