Tanulmányomban a határon átnyúló öröklési ügyekben az európai öröklési rendelet
megalkotását megelőzően felmerült nehézségek és a rendelet létrejöttéhez vezető jogalkotási
folyamat sarokköveinek ismertetését követően részletesen taglalom a rendelet fő újításait, a
joghatóságra, az alkalmazandó jogra és az Európai Öröklési Bizonyítványra vonatkozó
szabályait, kitérve az Európai Bíróság vonatkozó eseti döntéseire és a jogalkalmazási
nehézségekre.

A Szerző bírósági titkár.