A bírósági végrehajtás a polgári eljárásjog különösen érzékeny területe. Az Európai Unión belül a végrehajtás területén megvalósuló teljes integráció feltételezi valamennyi olyan eljárásjogi akadály lebontását, amely jelenleg gátolja a határokon átnyúló, külföldi elemmel rendelkező végrehajtási eljárások egységes szabályok mentén megvalósuló hatékony elbírálását. A végső integrációtól még ezen a területen is messze van az Európai Unió. A tanulmány elsődleges célja az elért eredmények és az előremutató hosszú távú koncepció bemutatása.

A Szerző bírósági titkár.