A szerző büntetés-végrehajtási ügyek intézésére kijelölt bírósági titkárként mutatja be tanulmányában a büntetés-végrehajtási ügyszakban a bírósági titkár által ellátható feladatokat.

A tanulmány az általános tudnivalók taglalását követően kitér a bírósági titkár által intézhető eljárások részletszabályaira. Külön fejezetben részletezi a halasztás, illetve részletfizetés engedélyezése iránti kérelmek elbírálásának szabályait, a reintegrációs őrizet elrendelésére és megszüntetésére, valamint a reintegrációs őrizetben lévő elítélt feltételes szabadságra bocsátására vonatkozó eljárás különleges szabályait. Végül részletezi azt, hogy mely eljárásokban járhat el a bírósági titkár a büntetés-végrehajtási bíró döntésétől függően, illetve mely eljárásokban nem hozhat önálló aláírási joggal döntést a bírósági titkár, mert a törvény kizárja az eljárását, avagy azért, mert kötelezővé teszi a jogszabály az ügy meghallgatás keretében történő elbírálását.

A Szerző bírósági titkár.