A nemzetközi jogban az államiság ismérvei az állandó terület, a lakosság, a kormány és a képesség a más jogalanyokkal történő kapcsolatok létesítésére. A diplomácia ezen kapcsolat-létesítés legtipikusabb eszköze. A diplomácia fontosságát jól mutatja az is, hogy nagyon sokáig az uralkodó kizárólagos jogát képezte a külügyek intézésének joga, beleértve az állam képviseletét is.

A tanulmány a diplomáciai jog kialakulását, majd annak fejlődését mutatja be és kitér a kodifikálásra tett kísérletekre is. Külön fejezetet szentel a Kongói Demokratikus Köztársaság v. Belgium ügy tükrében a diplomáciai mentesség korlátainak megítélésére.

A Szerző bírósági titkár.