Címke: diplomácia

A magyar külképviseletek személyi állományának jogállása, valamint a sui generis külügyi szolgálati jogviszony létjogosultsága, különös tekintettel a külpolitikáért felelős minisztérium kormánytisztviselőire

A dolgozat a magyar külképviseletek személyi állománya szolgálati jogviszonyának alavető kérdéseit tárgyalja. Bemutatja a külügyi igazgatás kialakulásának főbb állomásait a XIX. század közepétől egészen a hatályos külügyi törvény magalkotásáig, emelett a külügyérek jogviszonyának alapját képező kormánytisztviselői jogállásának főbb sajátosságait ismerteti. Végül a tartós külszolgálat szabályozásának, vagyis a külügyérek jogállásának legfontosabb jellemzőit veszi górcső alá, az államigazgatáson belüli jogviszony-differenciálódás különböző okainak ismertetése mellett. A mű két fő célkitűzése a tartós külszolgálat általános bemutatásával további kutatások alapjául szolgálni, valamint arra választ adni, hogy milyen indokok alapján dönt a jogalkotó önálló jogállás létrehozása mellett, és indokolt lehet-e a kormányzati szolgálati jogviszonytól elkülönült tartós...

A diplomáciai jog kialakulása és fejlődése, figyelemmel a diplomáciai mentesség korlátainak megítélésére

A nemzetközi jogban az államiság ismérvei az állandó terület, a lakosság, a kormány és a képesség a más jogalanyokkal történő kapcsolatok létesítésére. A diplomácia ezen kapcsolat-létesítés legtipikusabb eszköze. A diplomácia fontosságát jól mutatja az is, hogy nagyon sokáig az uralkodó kizárólagos jogát képezte a külügyek intézésének joga, beleértve az állam képviseletét is. A tanulmány a diplomáciai jog kialakulását, majd annak fejlődését mutatja be és kitér a kodifikálásra tett kísérletekre is. Külön fejezetet szentel a Kongói Demokratikus Köztársaság v. Belgium ügy tükrében a diplomáciai mentesség korlátainak megítélésére. A Szerző bírósági titkár. Letöltés

  • 1
  • 2
  • 4