A bírósági végrehajtás számtalan jogorvoslatot kínál, melyek közül a legjelentősebb a végrehajtási kifogás. A végrehajtási kifogást elbíráló jogalkalmazónak a Vht. és a Pp. mellett – a végrehajtás típusától függően – számtalan jogszabályt kell alkalmazni. Tovább nehezíti a helyzetet, hogy a végrehajtási eljárásokban nemcsak az Új Pp-t, hanem az ügyek többségében még a régi, 1952-es Pp-t kell alkalmazni, ugyanis a Civilisztikai Kollégiumvezetők Országos Tanácskozása a 2017. november 20-21. napjain megtartott értekezletén a 64. számú állásfoglalásban azt a véleményt fogadta el, hogy a 2018. január 1. előtt megindított végrehajtási eljárásokban az ezt követően előterjesztett kérelmek esetén is a régi Pp. rendelkezéseit kell alkalmazni.

A tanulmány célja a végrehajtás kifogás típusainak, eljárásjogi hátterének ismertetése. Elsősorban a jelenleg hatályos Vht. és az Új Pp. szabályozását veszi figyelembe, azonban bizonyos esetekben utal a régi Pp. vonatkozásában alkalmazott joganyagra, illetve a Vht. módosítások előtti szabályozására. A jogi szabályozás felhasználásán túl az ahhoz kapcsolódó – néhol eltérő – bírósági gyakorlatra is kitér.

A Szerző bírósági titkár a Kisvárdai Járásbíróságon.