A tanulmány szerkezeti felépítésében a címben megjelölt téma egyes részeit követi. Az egyes érvénytelenségi okok elhatárolásán túl a hitelviszonyt megtestesítő kötelmek sajátos jellemzőit, a deviza alapúság jogi és közgazdasági megközelítését, a fogyasztókkal kötött szerződések többlet követelményeit és az árfolyamkockázatot mint tisztességtelenségi okot vizsgálja. Ennek során a hatályos jog rendelkezéseit elemzi az irányadó joggyakorlat tükrében. Végül a kialakult magyar gyakorlatot összeveti az Európai Unió jogának való megfeleléssel.

A Szerző bírósági titkár, tőkepiaci és banki szakjogász.