Az emberiség életét, mindennapjait már a kezdetektől kíséri a legősibb tevékenységek egyike, a vadászat. Kezdetekben az élelemszerzés egyik módja volt, ugyanakkor a mai modern megközelítésben a vadászat sport, amelyre nagy erővel hatnak a nemzetközi egyezmények, az Európai Uniós direktívák is. Egyes országok vadászati hagyományi egymásra mély hatást gyakorolnak, és a közös gyökerekkel rendelkezők a nemzetközi szintéren való együttes fellépése is mindig nagyobb hatékonyságot mutat.

A tanulmány a Visegrádi Négyek, vagy V4-ek vadászati jogának összehasonlítását végzi el, reflektálva az egyezőségek és a különbözőségek jogi indokaira.

A Szerző doktoranda a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán, szakterülete a vadászati jog. PhD doktori védésre vár (abszolutórium, szigorlat, műhelyvita eredményes és sikeres abszolválást követően), vadászati és kriminalisztikai szakjogász. A mű PhD doktori értekezés része.