A tanulmány egy nemrég lezajlott konferencia előadás-anyagára épül, a fő inspirációt az előadás végén kialakult vita adta ahhoz, hogy a résztvevőkön túl tágabb kör ismerhesse meg az ügyvédi hibákkal összefüggésben (is) kialakított jegyzői joggyakorlatot.

Sok esetben élik meg úgy az ügyvédek a jegyzői elutasító döntést, hogy a jegyző “lepattintotta” magáról a problémát, holott az elhatárolás nem elhatárolódást jelent, hiszen jogszabály-helyre lebontva megtalálható a döntésben az a szerv, amely hatáskörénél és feladatkörénél fogva jogosult a nem birtokvédelmi jellegű probléma megoldására.

Az írás elemző módon, majd a végén összegezve is tartalmazza azokat a főbb eljárási jogi és anyagi jogi hibákat, tévedéseket, amelyek a kérelem elutasításához vezetnek – de jó tudni, hogy egy hiányos kérelem elutasítása például nem eredményez res iudicatát, bármikor ismételten benyújtható kiegészített formában.

A Szerző a környezet- és állatvédelemnel kapcsolatos jog szakértője, a Bojtár Telefonos Állatvédelmi Jogsegély-szolgálat Egyesület titkára.