A tanulmány részletesen tárgyalja a gyermekvédelem nemzetközi jogi és hazai szabályozásának hátterét, a törvényben biztosított gyermeki jogokat, a gyermekek védelmének magyarországi rendszerét. A Szerző a hatósági intézkedések szükségességét és indokoltságát két gyermek sorsának példáján keresztül mutatja be. A választott téma avatott ismerőjeként személyes tapasztalatokon nyugvó véleményt fogalmaz meg a gyermekvédelmi rendszer javítása érdekében.

A Szerző a Pécsi Törvényszék bírósági titkára – háta mögött közel 10 évi igazságügyi alkalmazotti jogviszonnyal, 14 évi közigazgatási tapasztalattal a NAV-nál, földhivatalnál, gyámhivatalnál, illetve körjegyzőként.