A tanulmány a kártérítési jog témaköréhez kapcsolódóan, a kártérítési felelősség egy speciális  – a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény (Cstv.) 63/A. §-ában szabályozott – formáját mutatja be, mely a gazdasági társaság (kft., rt.) volt tagját terheli. A téma bemutatását a gazdasági társaságok tagjai felelősségének általános szabályaival kezdi, haladva a speciális helytállási formai részleteinek irányába. Kitér a jogszabályhely változásaira annak beiktatásától, a hatályos szöveg kialakulásáig. A felelősség megállapíthatóságának egyes feltételei és a kimentési okok ezt követően kerülnek tematikus bemutatásra. A dolgozat befejező része a Cstv. 63/A. §-ára alapozott kereseti kérelemmel indult peres eljárás bizonyítási szabályait, annak súlypontjait, valamint esetleges nehézségeit kívánja bemutatni a közzétett bírósági határozatokon keresztül.

A Szerző bírósági titkár.