A rágalmazás vétség tényállási elemeinek kimerítéséről való döntés bírósági titkárként gyakran előforduló feladat. Az alapjogok körében a véleménynyilvánítás szabadsága, az emberi méltóság sokszor kerül egymással konkuráló kapcsolatba. Az internet elterjedése újabb lehetőséget adott mások becsületét sértő tényállítások megvalósításához. Az útvesztőben való eligazodást segítik a bírósági határozatok, amelyek valós élethelyzetek útján adnak útmutatást arról, hogy mely cselekmények merítik ki a törvényi tényállást, objektív mércével mért, a társadalomban kialakult általános felfogás szerint, és melyek azok, amelyek csak a sértett szubjektív értékítéletén, érzelmi beállítottságán, vagy érzékenységén alapulnak. A tanulmány ezeket mutatja be.

A Szerző bírósági titkár.