Lehet-e bűnös egy jogi személy? Vagy bűnösség nélkül is megállapítható a felelőssége bűncselekmény elkövetéséért? A felelősség megállapítása esetén milyen szankcióval sújtható? Szükség van/volt a büntetőjogi felelősség bevezetésére, és valóban nem sérül egyetlen büntetőjogi alapelv sem?

A jogi személy büntetőjogi felelőssége uniós szabályainak a magyar jogba való átültetése – valamilyen formában – az uniós csatlakozással és nemzetközi kötelezettségeink nyomán elkerülhetetlen volt.  A jogi személyekkel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló törvényt 2001. decemberében fogadta el az Országgyűlés. A jogszabály a jogi személlyel szemben alkalmazható szankciót sajátos büntetőjogi intézkedésként szabályozza.

A Szerző bírósági titkár.

A tanulmány a Miskolci Egyetem Állam és Jogtudományi Kara által szervezett compliance szakjogász képzésre készített szakdolgozat.