A vezető tisztségviselő felelőssége a gazdasági társasággal szemben

2018. november 5. dr. Dánielné dr. Kiss Ildikó

Napjainkban a gazdasági élet meghatározó szereplői a gazdasági társaságok. A társaságok döntéseit, magatartásait a külvilág felé a vezető tisztségviselő jeleníti meg, akinek az ügyvezetési tevékenysége mellett a képviseleti jogosultsága is meghatározó. A társaságok legfőbb szervével bizalmi kapcsolatban áll akár egyetlen személyként vagy testületként, akár a társaság tagjaként vagy professzionális alapon menedzserként látja el a feladatát. Mivel főszabályként a vezető tisztségviselő magatartását a társaságnak kell betudni, ezért a társasági jogon belül a felelősségi kérdések kiemelt jelentőségűek.

A tanulmány a vezető tisztségviselő felelősségének irányait mutatja be a dogmatika és a hatályos jogi szabályozás tükrében, kitérve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 2014. március 15-ei hatálybalépése nyomán kialakult vitás jogértelmezési kérdésekre és az ezekre adott jogirodalmi, valamint joggyakorlati megoldásokra.

A Szerző bírósági titkár.

letöltés
  • kapcsolódó anyagok
POLGÁRI JOG
TÁRSASÁGI JOG
GAZDASÁGI JOG
CÉGJOG
ÚJ PTK