Egyenlő bánásmód és joggal való visszaélés a polgári jogban - Különös tekintettel a munkajogra és a munkaügyi perekre

2019. június 4. dr. Provaznik Balázs

A tanulmány – mind az idő síkján tallózó vertikális, mind a földrajzi tér értelmében vett horizontális kitekintéssel – részletesen bemutatja a joggal való visszaélés tilalma és az egyenlő bánásmód követelménye szabályozását, a szabályozáshoz vezető okok feltárásával, példákat is hozva a szabályok megszegésére, megsértésük megelőzésére vagy az okozott kár, hátrány reparálására szabályozási és gyakorlati szinten. A Szerző azt az alapvetést vizsgálja meg, hogy a két alapelv valójában egy avagy két önállóan érvényesülő alapelv, továbbá azt mutatja be, hogy mennyire meghatározó, gyakorlatban is élő, sarkalatos alapelvekről van szó.

A Szerző bírósági titkár, egyetemi hallgató szakjogászképzés keretében.

letöltés
  • kapcsolódó anyagok
MUNKAJOG
POLGÁRI JOG
EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG
ESÉLYEGYENLŐSÉG