A munkáltatói végrehajtás költségeinek lehetséges csökkentése közbeszerzés útján

2019. augusztus 5. Benczéné dr. Matkócsik Ágnes

A tanulmány arra keresi a választ, hogy lehetséges-e a közbeszerzési szabályokat alkalmazni a nyugellátásból, közalkalmazottak járandóságából történő letiltások végrehajtása, a letiltások foganatosítása során. A dolgozat a közpénzek takarékosabb felhasználásának lehetőségeit keresi, ennek során a Magyar Államkincstár által szolgáltatott statisztikai adatokat is feldolgoz. Lehetséges megoldási irányokat vet fel, a jelenleg központi költségvetésből finanszírozott szervek által végzett feladatellátásnak a közbeszerzési elvek mentén történő átszervezésére. A közbeszerzési szabályok adta lehetőségek mennyiben állnak összhangban az európai uniós irányelvekkel, és a magyar szabályozással.

A Szerző bírósági titkár.

letöltés
  • kapcsolódó anyagok
KÖZBESZERZÉS
VÉGREHAJTÁSI JOG