Az Európai Unió Bíróságának általános forgalmi adóval kapcsolatos joggyakorlata és az ítéletek közérthetősége

2019. november 15. dr. Balla Orsolya

A tanulmány az általános forgalmi adót érintő uniós joggyakorlatra, valamint az ezzel összefüggésben alakuló hazai ítélkezési gyakorlatra fókuszál, ezen belül három nagyobb terület kiemelésével és koncentrált elemzésével: az adólevonási jog gyakorlás megtagadásának jogszerűsége, Közösségen belüli értékesítés adómentességének feltételei, valamint a teljesítés hiányában bekövetkező utólagos számlakorrekció adójogi rendezése.

A tanulmány eredetileg az Országos Bírósági Hivatal Elnöke által 2018. évben kiírt Mailáth György Tudományos Pályázatra készült, majd 2019-ben került kibővítésre az aktuális kúriai joggyakorlattal.

A Szerző jelenleg bírósági titkár a Miskolci Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságon, ezt megelőzően 7 évig a NAV Fellebbviteli Igazgatóságának jogtanácsosa volt.

letöltés
  • kapcsolódó anyagok
EURÓPAI UNIÓ JOGA
ADÓZÁS
ÁFA
EURÓPAI UNIÓ
EURÓPAI UNIÓ BÍRÓSÁGA