A magzat élethez való joga

2019. november 29. dr. Marosán Melinda

Magyarország Alaptörvénye rögzíti, hogy „Az emberi méltóság sérthetetlen. Minden embernek joga van az élethez és az emberi méltósághoz, a magzat életét a fogantatástól kezdve védelem illeti meg.” Az emberi élettel egy mondatban, de attól elkülönítve említi a magzati életet, amelyet a fogantatástól kezdve védelem illeti meg. Az állam - az objektív intézményvédelmi kötelezettsége keretében - a megfogant, keletkezőben lévő emberi életnek is köteles védelmet nyújtani.

A tanulmány a magzat élethez való jogát elemzi röviden, különös tekintettel a magzatvédelmi törvény szabályaira.

A Szerző bírósági titkár.

letöltés
  • kapcsolódó anyagok
ALKOTMÁNYJOG
ALAPJOGOK