Az elszakadás jogszerűsége a nemzetközi jogban

2012. szeptember 27. Dunai Szilvia

A tanulmány témája az egyoldalú elszakadás, latin eredetű kifejezéssel szecesszió nemzetközi jogi szabályozásának, jogszerűségének vizsgálata. A Jugoszláv Szocialista Szövetségi Köztársaság felbomlása, Koszovó függetlenségi nyilatkozata vagy a grúz-orosz konfliktus középpontjában álló szakadár területek, Dél-Oszétia és Abházia térben és időben is közeli példái annak, a szecesszió milyen jelentős következményekkel járó jeleneség. Nemzetközi jogi státusának, legalitásának vizsgálata ezért kiemelten fontos. Írásomban jogszempontú elemzést végzek, a szecesszió jogszerűségét a pozitív nemzetközi jog forrásaival való összevetés útján, az összetett forrásrendszer áttekintése alapján ítélem meg. Arra jutok, hogy a pozitív nemzetközi jog jelenlegi rendszerében nem elismert az elszakadáshoz való jog, a szecesszió tehát jogszerűtlen. Azonban fontos figyelemmel lennünk a lehetséges jövőbeli jogfejlődési irányokra, kívánatos lenne a szecesszió normatív kereteinek, pontos nemzetközi jogi szabályozásának kialakítása.

letöltés
  • kapcsolódó anyagok
NEMZETKÖZI JOG
KOSZOVÓ