Joghátrányok és büntetéskiszabás a fiatalkorú elkövetőkkel szemben

2016. augusztus 16. Gájerné dr. Szabó Andrea

A fiatalkorúak meghatározásának alakulásával indítom a témát a hazai szabályozásban. Kiemelem a fiatalkorúakra vonatkozó legfontosabb nemzetközi dokumentumokat. Feltárom és összefoglalom a fiatalkorúak bűnözésének okait és főbb jellemzőit. A fiatalkorúakra vonatkozó hatályos büntetőjogi szabályokat összefoglalva elemzem a fiatalkorú elkövetők büntető igazságszolgáltatását, kifejtve a büntetéskiszabási gyakorlatot. A bűnelkövetés megelőzésével is bővebben foglalkozok, kitérve a büntetési célok megvalósulását elősegítő lehetséges megoldásokra.

A Szerző bírósági titkár.

letöltés