Adósságrendezés a természetes személyek adósságrendezéséről szóló 2015. évi CV. törvény tükrében

2017. március 7. Dr. Kerekes Szilvia - Dr. Pallagi Orsolya

Publikációnkban szeretnénk bemutatni a természetes személyek adósságrendezésének hatályos szabályozását a természetes személyek adósságrendezéséről szóló 2015. évi CV. törvény (a továbbiakban: Are tv.) tükrében, figyelemmel azon körülményre, hogy az adósságrendezés problematikája tömegessé vált Magyarországon, melyre minden bizonnyal az igazságszolgáltatás és a kormányzat megteszi a megfelelő válaszlépéseket, bízva abban, hogy ezzel tényleg segítő kezet nyújt az arra rászorulóknak.

A Szerzők bírósági titkárok.

letöltés