A gyógyszerekkel való kereskedelem egy sajátos területe az árukkal való Európai Unión belüli kereskedelmek. A gyógyszerpiac sajátosságainak bemutatása mellett publikációm célja, a párhuzamos kereskedelem definiálása és az ahhoz kapcsolódó fogalmak meghatározása mint az árkülönbség, árközelítés, arbitrázs valamint a generikus gyógyszer definíciója és az Európai Unió működéséről szóló szerződés egyes (EUMSZ) vonatkozó szakaszainak vizsgálata, főként a 4 alapszabadság érvényesülése: az áruk szabad mozgásának, versenyszabadságnak, mennyiségi korlátozások tilalmának érvényesülése, az erőfölénnyel való visszaélés szóló szakaszok elemzése. Ezt jogesetek segítségével kívánom bemutatni.

A Szerző joghallgató.