Címke: fiatalkorú elkövetők

A média és a kibervilág hatása a fiatalkorúak bűnözésére

A tanulmány két fő témája a média, – azon belül is a televízió – illetve a kibervilág működése és hatása a fiatalkorúak bűnözésére. Azt vizsgálja, hogy melyek azok a perifériák, területek, amelyek a legveszélyesebbek, ezek milyen mértékben vannak hatással a fiatalkorúakra és melyek azok az intézkedések, amelyeket a negatív hatások elkerülése, visszaszorítása érdekében tehetők. A Szerző fiatalkorúak ügyeinek szakjogásza, bírósági titkár (Pécsi Törvényszék, Szigetvári Járásbíróság). Letöltés

A fiatalkorúakkal szemben alkalmazható, személyi szabadságot érintő bírói engedélyes kényszerintézkedések sajátosságai a gyakorlatban

A tanulmány hangsúlyozottan a fiatalkorúakra koncentrálva – rövid történeti kitekintéssel a korábbi magyar büntetőeljárási törvényekre – be kívánja mutatni a büntetőeljárásban jelenleg alkalmazható kényszerintézkedések rendszerét, típusait, alkalmazásuk törvényességi feltételeit. A tanulmányban sor kerül Heves vármegyében letartóztatott fiatalkorú terheltekkel szemben alkalmazott kényszerintézkedéssel kapcsolatos eljárások elemzésére is, melynek során az áll a vizsgálat fókuszában, hogy a gyakorlatban kimutathatóan érvényesülnek-e a Büntetőeljárási törvény (Be.) által megkívánt eltérő elvek a fiatalkorúak esetében alkalmazott kényszerintézkedésekkel kapcsolatban. A Szerző bírósági titkár. Letöltés

A fiatalkorúak szabálysértési felelőssége

A tanulmány célja a szabálysértési ügyekben a fiatalkorúakra vonatkozó szabályok összefoglalása, különös tekintettel az általánostól eltérő speciális rendelkezések ismertetésére. A fiatalkor egy olyan sajátos korszak, átmenet a gyermekkorból a felnőttkorba, mely nemcsak egy biológiai folyamat, hanem ilyenkor alakul ki a személyiség, értelmi, érzelmi, erkölcsi fejlődés szempontjából tehát igen jelentős életszakasz. Ezen életkori sajátosságokra a jelenleg hatályos magyar szabályozás is figyelemmel van, mind anyagi jogi, mind eljárásjogi szempontból. A szabálysértési eljárásban ugyanis – hasonlóan a büntetőeljáráshoz – számos, az általánostól eltérő, speciális szabály vonatkozik a fiatalkorú eljárás alá vont személyekre. A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló...

A fiatalkorúakat érintő letartóztatás és más kényszerintézkedések

A tanulmány bemutatja a fiatalkorúak letartóztatását – beleértve a foganatosítás szabályait is -, mint a legsúlyosabb személyi szabadságot érintő kényszerintézkedést, emellett röviden összefoglalja a törvény által szabályozott egyéb személyi szabadságot korlátozó kényszerintézkedéseket – mint esetlegesen szóba jöhető, letartóztatás helyett alkalmazható alternatívákat is – azzal, hogy e tekintetben a törvény fiatalkorúakat érintő speciális, illetve eltérő rendelkezéseire fókuszál. A Szerző szól a fiatalkorúakat érintő büntetőeljárás kapcsán az életkor jelentőségéről, majd a gyanúsítottak ellen folytatott nyomozások sajátosságairól, beleértve a felderítés, vizsgálat, bizonyítás szabályait és a nyomozás tartamára vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket. A tanulmány a letartóztatás törvényi szabályozásán túlmenően rövid történeti áttekintést is nyújt, és...

A fiatalkorú elleni büntetőeljárás

A fiatalkorúaknak tesi, szellemi és érzelmi fejlettségükre, a társadalmi helyzetükre és a családban betöltött szerepükre tekintettel olyan speciális szükségletei vannak, melyek kielégítése érdekében különleges védelemre és gondozásra szorulnak, kiváltképp, ha büntetőeljárás folyik ellenük. A fiatalkorú elleni büntetőeljárás, mint külön eljárás eme eltérő, különleges bánásmódot hivatott biztosítani a felnőttkorú terheltekkel szemben folytatott eljárás szabályaitól eltérő szabályok alkalmazásával. A tanulmány a hatályos büntetőeljárási törvény XCV. fejezetében szabályozott külön eljárás, a fiatalkorú elleni büntetőeljárás szabályait mutatja be részletesen, az eljárás specifikumaira helyezve a hangsúlyt. A Szerző bírósági titkár. Letöltés

  • 1
  • 2