Címke: fiatalkorú elkövetők

A fiatalkorúakat érintő szankciórendszer sajátosságai, tekintettel a 14 év alatti elkövetőkre is

A felnőtté válás nem egyszerű biológiai folyamat, hanem a lelki, tudati, erkölcsi kibontakozás ideje is. Átmenet a gyermekkorból a felnőttkorba, egyben egy átmeneti státuszt is jelent mind a család, mind a társadalmi környezetben. Napjainkban a gyermekek biológiai fejlődése felgyorsult, a gyermekek korábban érnek, az információs forradalom következtében a kiskorúakat már elég korán elérik a társadalom olyan különféle hatásai, amelyektől a korábbi időkben még védve voltak. Nem adható egzakt válasz arra a kérdésre, hogy egy fiatalkorú miért válik bűnelkövetővé. A tanulmány a fiatalokkal szembeni szankciórendszer sajátosságait, különösen a 14 év alatti elkövetőkre tekintettel vizsgálja. A Szerző bírósági titkár a Fehérgyarmati Járásbíróságon....

Fiatalkorúak szankcionálása a büntetőeljárásban

A jogalkotó a Btk.-ban a fiatalkorúval szemben kiszabott büntetés vagy alkalmazott intézkedés vonatkozásában az általánostól eltérő, speciális célt is megfogalmazott, mely a fiatalkorú helyes irányba fejlődése és a társadalom hasznos tagjává válása, melyre tekintettel az intézkedés vagy büntetés megválasztásakor a fiatalkorú nevelését és védelmét kell szem előtt tartani. Erre tekintettel a törvény az elkövetőkkel szemben kiszabható büntetések és alkalmazható intézkedések majdnem mindegyikénél meghatározott eltérő, a fiatalkorú nevelését és védelmét szolgáló speciális rendelkezéseket, hovatovább egy kifejezetten csak fiatalkorúakkal szemben alkalmazható intézkedést is tartalmaz. A tanulmány a hatályos Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény szankciórendszerének XI. fejezetében elhelyezett, a fiatalkorúakra vonatkozó...

Alternatív szankciók hiánya a szabálysértési törvényben a fiatalkorú elkövetők esetében

A tanulmány részletesen ismerteti a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény fiatalkorú elkövetőket érintő szankciórendszerét. Arra a kérdésre keresi a választ, hogy 2012. évi II. törvény milyen mértékben ad teret a fiatalkorúak esetében az alternatív szankcióknak, illetve a joghátrány kilátásba helyezése mellett vagy helyett, hogyan valósul meg a nevelési elv. A Szerző bírósági titkár, fiatalkorúak ügyeinek szakjogásza. Letöltés

A szocializációs színterek jelentősége a fiatalkori bűnözésben

A gyermekkor egy különleges bánásmódot igénylő szakasza az emberi életnek, a gyermekkorban elkövetett hibákért nem büntetni kell, hanem segítséget nyújtani ahhoz, hogy a kiskorú/fiatalkorú helyes irányban fejlődjék, és a társadalom hasznos tagjává váljon. A tanulmány feltárja azokat a tényezőket, amelyek befolyással vannak a fiatalkorúak bűnelkövetővé válásában, mind egyéni, mind társadalmi szinten. A Szerző bírósági titkár, fiatalkorúak ügyeinek szakjogásza. Letöltés