Címke: gazdasági jog

A tag kizárása a korlátolt felelősségű társaságból – eljárási szabályok

Atanulmány a tagkizárásra vonatkozó eljárási szabályokat mutatja be, kitekintéssel a bírói gyakorlatra. A vizsgálat tárgya – a 2016. évi Pp. hatályba lépésére tekintettel – az eljárás megindításának buktatói, a keresetlevéllel szembeni témaspcifikus követelmények. A Szerző külön figyelmet fordít a tag tagsági jogának felfüggesztésére. A tanulmány a kizárásról rendelkező jogerős ítélet végrehajtása szabályainak rövid bemutatásával zárul. A mű a PPKE Deák Ferenc Jogtudományi Intézet Társasági és Cégjogi szakjogász képzés keretében készített szakdolgozat törzsszövegének második fele. A tanulmány első fele: A tag kizárása a korlátolt felelősségű társaságból – anyagi jogi szabályok A Szerző bírósági titkár. Letöltés