A tanulmány átfogó képet nyújt a vezető tisztségviselőt terhelő felelősségről. Ennek keretében elemzi a szerteágazó felelősségi rendszert, felvázolva hogy a vezető tisztségviselőt a felelősségteljes feladatának ellátása során hányféle, milyen irányú és fajtájú felelősség terhelheti. Az alapvetően társasági jogi témájú írás végén kitekintést nyújt más jogágak (pl. büntetőjog) által meghatározott felelősségi alakzatokba is.

A Szerző bíró.  A tanulmány szakjogászi diplomamunka rövidített átdolgozása.