Címke: gazdasági jog

Jogi személyek névviselésének védelme

“Dolgozatomban szeretném bemutatni a jogi személyek névvédelmének hatályos szabályozását és a gyakorlatban jelentkezõ problémákat. Figyelemmel arra, hogy a névviseléshez való jog az egyik legjelentõsebb személyiségi jog, a dolgozatom elején általánosságban a személyiségi jogokkal foglalkozom. Témánkkal kapcsolatban elõre kell bocsátanom, hogy a névviseléshez való jog, és az ahhoz tapadó védelem a természetes személyeket szintúgy megilleti, de annak tárgyalása nem képezi részét a dolgozatomnak. …” Letöltés