A tanulmány a gyermekkorúakkal, fiatalkorúakkal, mint a gyermekprostitúció áldozataival foglalkozik, kizárólag sértetti oldalon vizsgálva a tizennyolc év alattiakat. A témakört érintő magyar és a nemzetközi jogi szabályozást mutatja be, ismertetve egyrészt a gyermekprostitúciót érintő nemzetközi és uniós egyezmények legfontosabb rendelkezéseinek irányát, valamint azt, hogyan hatott a hazai szabályozásra a külföldi jogszabályok implementálása. Az írás ismerteti a hatályos Büntető Törvénykönyv rendelkezéseit, majd kitér a Szabálysértési törvényre, jogeseteken keresztül bemutatva a releváns bírói gyakorlatot.

A tanulmány foglalkozik a prostitúció és a gyermekkereskedelem közti kapcsolat feltárásával, kiemelten fontosnak tartja ugyanis a gyermekek prostitúcióba való sodródása okainak feltárását. Bemutatja továbbá a megelőzéssel és a probléma kezelésével foglalkozó szervek munkáját. Végül a gyermekprostitúció elleni harcra helyezve a fókuszt, felvázolja a lehetséges megoldási javaslatokat a jövőre nézve, hangsúlyzva, hogy a gyermekek alapvető joga az ép és egészséges személyiségfejlődés biztosítottsága, összhangban a Gyermekjogi Egyezménynek a gyermekek mindenek felett álló érdekét rögzítő alapelvével.

A Szerző egyesbíró hatáskörében eljáró bírósági titkár.