Címke: informatika

Az információs rendszerek elleni bűncselekmények uniós szintű szabályozása, különös tekintettel az Európai Unió 2013/40/EU sz. Irányelvére

Az információs rendszerek nincsenek tekintettel az országhatárokra, a hálózatok révén az összekapcsolt információs rendszerek adatállományához távolról is hozzá lehet férni. Az információs technológia rohamosan fejlődik és ennek következtében új bűnelkövetési formák jelennek meg, így az információs rendszerek felhasználásával elkövetett bűncselekmények száma is fokozatosan növekszik évről évre. Emiatt különösen fontos, hogy a jogalkotók is gyors ütemben tudjanak válaszolni ezekre a változásokra. A hatékony fellépés ezzel a bűncselekmény típussal szemben megköveteli a nemzetközi bűnügyi együttműködést, illetve a büntetőjogszabályoknak a nemzetközi összehangolását, a szükséges minimumszabályoknak a megalkotását. Uniós szinten a minimumszabályokat az új 2013/40/EU Irányelv határozza meg az információs rendszer elleni támadások tekintetében....