Címke: jogalkotás

Csúszik az új kereskedelmi törvény

Csúszik az új kereskedelmi törvény

A Napi Gazdaság értesülése szerint 2004 második felében kezdődhet meg az új belkereskedelmi törvény szakmai egyeztetése. Az eredeti tervek szerint még az idén tárgyalta volna a parlament a törvényt, így ehhez képest jelentősen csúszik a piac áttekinthető szabályozási környezetének kialakítása.

Kezdődik a vita az új társasházi törvényről

Kedden kezdődik a társasházakról szóló törvényjavaslat tárgyalása a parlamentben. Az egymillió embert érintő jogszabály a tervek szerint lényegesen egyszerűbbé és gyorsabbá tenné a meglehetősen gyakori viták rendezését.

Az adatvédelmi biztos szerint jogellenes a számlakiállítási kötelezettség

A pénzügyminiszter a törvényi kötelezettség ellenére, az adatvédelmi biztos véleményének kikérése nélkül adta ki azt a – kedden hatályba lépett – rendeletét, amely alapján az abban meghatározott limit felett értékesített áru után minden kereskedő köteles számlát kiállítani, akkor is, ha a vevő ezt nem kéri.

Szigorodnak a társasházi szabályok

A társasházi képviselőknek a jövőben lakásonként is el kell számolniuk a közös költséggel. Szigorúbb lesz az ingatlan-nyilvántartási rendszer, ismét lesz lakók könyve. Nagy változások várhatók az építési törvényben is: építési engedélyt csak akkor lehetne kiadni, ha az adott területre a helyhatóság már rendelkezik szabályozási és rendezési tervvel is.

Dohányzásellenes intézkedések

A magyar lakosság nem tud eleget a dohányzás kockázatairól, és amit tud, azt sem veszi komolyan. Benyújtottak egy olyan módosító javaslatot, amely a várandós nők esetében a születendő gyermek veszélyeztetésére figyelmeztető mondat feltüntetésére kötelezné a cigarettagyártókat.

Nem módosul a választási eljárásról szóló törvény

Az Országgyűlés kedden 214 igen szavazat, 125 ellenvoks és 4 tartózkodás mellett nem fogadta el a választási eljárásról szóló törvény – kétharmados többséget igénylő – módosítását, ami lehetővé tette volna, hogy a közigazgatási szerveknél nem közszolgálati jogviszonyban dolgozók is segíthessék a választások lebonyolítását.

Két változat antidiszkriminációra

Két törvénytervezet fekszik a parlamenti képviselők előtt a hátrányos megkülönböztetés tilalmára vonatkozó szabályokról. Kaltenbach Jenő kisebbségi ombudsman októberben elkészült fogalmazványa után az MSZP is benyújtotta saját variánsát. Két szöveg, két szemlélet. Noha a Kósáné Kovács Magda irányításával készült indítvány szinte teljesen átveszi Kaltenbach tervezetének szerkezetét, s a paragrafusok nagy része is szó szerint azonos a kettőben, a kisebbségi biztos rasszizmus és idegengyűlölet elleni szabályai egyértelműen az akut probléma, a romákkal szembeni hátrányos megkülönböztetés tilalmáról szólnak. A szocialisták viszont mindenféle diszkriminációval szemben fellépést szorgalmaznak. Kaltenbach Jenő tavaly októberben a képviselőknek átadott tervezete után a szocialisták abból indultak ki, hogy az egyenlő...