Címke: joghatóság

Lehet-e egy házastársnak házasság felbontása iránti perben két tartózkodási helye? – Az Európai Bíróság joghatósági kérdést tisztázott

A házasság felbontása iránti kérelem elbírálására vonatkozó joghatóságra vonatkozóan a Bíróság pontosítja a házastárs szokásos tartózkodási helye fogalmának jelentését és terjedelmét. E fogalom értelmében a házastársnak csak egyetlen szokásos tartózkodási helye lehet, még akkor is, ha az életét két tagállam között osztja meg – szögezi le ítéletében az Európai Unió Bírósága.

Perelheti-e egy szállás saját tagállama bírósága előtt a Booking.com-ot? – Az Európai Bíróság ítéletet hozott

A Booking.com platformot használó szállás főszabály szerint perelheti az előbbit azon tagállam bírósága előtt, ahol e szállás található, az esetleges piaci erőfölénnyel való visszaélés megszüntetésére kötelezés érdekében. Jóllehet az ekként vitatott magatartás szerződéses jogviszony keretében valósult meg, alkalmazandó rá a „Brüsszel Ia” rendeletben előírt, jogellenes károkozással, jogellenes károkozással egy tekintet alá eső cselekménnyel vagy ilyen cselekményből fakadó igénnyel kapcsolatos ügyekben fennálló különös joghatósági szabály – áll az Európai Unió Bíróságának ítéletében.

Hol pereljünk? – Nemzetközi joghatósági kérdések – Új törvény rendezi a szabályokat – Ügyvédi jótanácsok

Új törvény rendezi az ún. joghatóságra vonatkozó szabályokat, vagyis azt, hogy nemzetközi elemet érintő jogvitákban milyen esetekben lehet, vagy éppen nem lehet a magyar bíróságok előtt pereskedni. Mindezzel együtt egy nemzetközi jogvitában még mindig az az egyik legfontosabb kérdés, hogy melyik ország bírósága bírálja el a vitát, és melyik ország joga szerint – foglalja össze a Jalsovszky Ügyvédi Iroda.

Research Paper on Jurisdiction over Cyberspace Transactions

Az internet és a kibertér természetéből adódóan országhatárokon átívelő jellegű, amely számtlalan problémát és kihívást jelent a bíróságoknak joghatósági szempontból. A tanulmány különböző, a kibertér és az internet világában megjelenő joghatósági konfliktusokat elemez a tradícionális joghatósági rendelkezésekkel összehasonlítva. A tanulmány angol nyelvű, a Master of laws tanulmányok alatt készült, az elektronikus Kereskedelmi Jog (Electronic Commerce Law) tantárgy keretében. Letöltés

A joghatóságról szóló rendelet alkalmazhatósága – Az Európai Unió Bírósága ítéletet hozott

A joghatóságról szóló rendelet azon állami szerv intézkedésére is alkalmazandó, amely egy, korábban az önkényuralmi rendszer idején kisajátított ingatlan értékesítését követően tévedésből túl magas összeget utalt át a jogutódoknak, majd később kérte annak részbeni visszatérítését. E rendelet ugyanakkor nem alkalmazható az Unió területén kívül található lakóhellyel rendelkező alperesekre, még akkor sem, ha őket a valamely tagállamban lakóhellyel rendelkező alperesekkel együtt, az ellenük közösen indított keresetben idézik bíróság elé – áll az Európai Unió Bíróságának ítéletében.