Címke: közigazgatási bíróság

A közigazgatási bíróság illetékességének megállapításáról – A Kúria jogegységi határozatot hozott

Jogegységi döntést hozott a Kúria Közigazgatási Jogegységi Tanácsa. A határozat kimondja: „Az országos illetékességgel eljáró közigazgatási szerv közigazgatási tevékenységének felülvizsgálata során a közigazgatási bíróság illetékességét (egyéb különös vagy kizárólagos illetékesség hiányában) a felperes lakóhelye, tartózkodási helye, székhelye alapítja meg.”

Közel 800 bíró véleményezheti a Fővárosi Törvényszék elnöki pályázatait – Összbírói értekezlet rendkívüli helyszínen

Közel 800 bíró nyilváníthat véleményt a Fővárosi Törvényszék elnöki posztjára pályázók céljait és terveit részletesen bemutató pályaművekről. Az Országos Bírósági Hivatal elnökének támogatásával és utasításának alapulvételével 2020. június 8-án a Groupama Arénábanrendezik meg a Fővárosi Törvényszék véleménynyilvánító összbírói értekezlete.

Közigazgatási és munkaügyi bíráskodás veszélyhelyzetben – Elérhetőek az érvényesülő szabályokról szóló tájékoztatók!

A közigazgatási és munkaügyi bíráskodás fórumrendszere 2020. április 1. napjával megváltozott. A rendkívüli ítélkezési szünet közben március 31. napjával megszűnt, azonban a koronavírus járvány miatt kihirdetett veszélyhelyzet más ügyszakokhoz hasonlóan az immár elkülönülten működő közigazgatási és munkaügyi bíráskodást is érintette, és az általános eljárási rendtől eltérő szabályok érvényesülnek.

Megilleti-e az elhunytat a saját névhez való jog? – Az Alkotmánybíróság bírói döntést semmisített meg

A jogai védelmére már nem képes elhunyt személyt halála után is megilleti individualitásának kifejezésére és másoktól való megkülönbözetésére szolgáló saját nevének tisztelete, mely az emberi méltósághoz való alkotmányos alapjogból fakad – szögezi le az Alkotmánybíróság IV/701/2018. számú, bírói döntést megsemmisítő határozatában.

Hatályon kívül helyezés közigazgatási perekben – Kúriai joggyakorlat-elemzés

Hatályon kívül helyezés közigazgatási perekben – Kúriai joggyakorlat-elemzés

Miként lehet közigazgatási perekben eljárásjogi hibát ejteni? – A felülvizsgálati bíróság hatályon kívül helyezési gyakorlatát vizsgálta a Kúria joggyakorlat-elemző csoportja. „A hatályon kívül helyezés gyakorlata slágertéma a bírósági berkekben” – mondta Tóth Kincs, a Kúria Közigazgatási-Munkaügyi Kollégiumának tanácselnöke a kúriai vizsgálat és elemzés részleteit bemutató háttérbeszélgetésen.

A miniszter szervezeti igazgatása nem sérti a bíró szakmai függetlenségét – Az Ab képviselői indítványt utasított el

Önmagában a miniszteri igazgatás nem sérti sem a hatalommegosztás elvét, sem a bírói függetlenséget. Mindaddig, amíg a miniszter igazgatási tevékenysége a szakmai működésre – vagyis az ítélkező tevékenységre – nem gyakorol közvetlen befolyást, alaptörvény-ellenesség nem állapítható meg – szögezi le az Alkotmánybíróság országgyűlési képviselők indítványát elutasító határozatában.

  • 1
  • 2