Közel 800 bíró nyilváníthat véleményt a Fővárosi Törvényszék elnöki posztjára pályázók céljait és terveit részletesen bemutató pályaművekről. Az Országos Bírósági Hivatal elnökének támogatásával és utasításának alapulvételével 2020. június 8-án a Groupama Arénábanrendezik meg a Fővárosi Törvényszék véleménynyilvánító összbírói értekezlete.

A koronavírus-járvány következtében kihirdetett veszélyhelyzetben ez idáig nem volt lehetőség arra, hogy a Fővárosi Törvényszéken és kerületi bíróságain ítélkező közel 800 bíró véleményt nyilváníthasson a törvényszék elnöki posztjára pályázók céljait és terveit részletesen bemutató pályaművekről. A 2020. június 1-től hatályos rendelkezések azonban lehetővé teszik, hogy – a járvány elleni védekezés szempontjait maradéktalanul szem előtt tartva – a veszélyhelyzet ideje alatt az összbírói értekezlet a pályázókat meghallgassa és az azon résztvevő bírák véleményezhessék a benyújtott pályázatokat.

Az Országos Bírósági Hivatal elnökének utasítása értelmében véleménynyilvánító összbírói értekezletet csak a járványügyi intézkedések megtartásával, lehetőség szerint szabad térben lehet tartani, s ott is csak úgy, hogy a jelenlévők között a legalább két méteres szociális távolság biztosítható legyen, erre tekintettel a korábbiaktól eltérően nem az Országos Bírósági Hivatal aulája, hanem a nyílt térrel rendelkező sportlétesítmény fog helyet biztosítani a rendezvénynek.

A bírák az összbírói értekezleten véleményt nyilvánítanak Tatár-Kis Péter, a Fővárosi Törvényszék elnöke, valamint Fazekas Sándor, a Fővárosi Törvényszék tanácselnök bírája által benyújtott elnöki pályaművek mellett a Fővárosi Törvényszéken 2020. április 1-től újonnan felállított Közigazgatási Kollégium és Munkaügyi Kollégium kollégiumvezetői álláspályázatairól is. A Közigazgatási Kollégium kollégiumvezetői állására Rácz Krisztina ítélőtáblai bíró törvényszéki tanácselnöke, míg a Munkaügyi Kollégium kollégiumvezetői állására Ilyés-Farkas Gabriella törvényszéki tanácselnök nyújtottak be pályázatot.