Címke: nők jogai

Gender Equality in Workplace with Special Regard to Pay Gap

A nők és férfiak közötti bérszakadék több évtizede megoldatlan kérdés az Európai Unióban. A tanulmány áttekinti az Európai Unió vonatkozó jogszabályait, valamint az Európai Unió Bíróságának esetjogát. A Szerző arra a megállapításra jut, hogy az egyik legszabályozottabb területről beszélhetünk, a bírósági gyakorlat pedig tágan és a lehető legrugalmasabban értékeli a jogi normákat. Ebből következően a megoldás tagállami szinten keresendő, a kormányok feladata az egyenlő bér elvének biztosítása. Ez azonban nemcsak feladat, hanem érdek is egyben, mivel többek között a bérszakadék jelensége komoly terhet jelent a tagállami költségvetésnek. A tanulmányban egy külön fejezet foglalkozi a magyar implementáció és joggyakorlat témájával, párhuzamba...

Az Isztambuli Egyezmény alapelvei

A tanulmány röviden áttekinti azokat a jogilag is értelmezhető elveket, amelyek mentén az Európa Tanács az Isztambuli Egyezményt megszövegezte, és azokat az irányelveket, amelyek alapján a részes államoktól annak végrehajtását várja el. A tanulmány igyekszik választ adni mindazon kérdésekre, amelyek jelenleg is foglalkoztatják a magyar közvéleményt az Egyezmény szemléletével és ratifikálásának elhúzódásával kapcsolatban. A Szerző egyéni ügyvéd. Letöltés

Szex és hatalom

Szex és hatalom

Szexuális erőszak, női diszkrimináció és nemi sztereotípiák - A Kiss László ügy margójára

A nők jogaiért – Arckép Nagyné Szegvári Katalin egyetemi tanárról

A nők jogaiért

Hat évtizeden át oktatott egyetemes állam- és jogtörténetet. - Arckép Nagyné Szegvári Katalinról