Címke: Öröklési jog

A házastárs törvényes öröklésének szabályai a régi és az új Ptk. alapján

A 2014. március 15. napján hatályba lépő, a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (új Ptk.) alapvető változtatásokat hoz a házastárs öröklésének a tárgykörében. Az új törvény megalkotása során a jogalkotó figyelemmel kellett, hogy legyen azokra a társadalmi változásokra, melyek az 1959. évi IV. törvény (régi Ptk., Ptk.) megalkotása óta eltelt több évtized alatt szükségképpen lezajlottak. Ezen időszak alatt kitolódott a várható életkor, megváltozott társadalmi környezet, a családi kapcsolatok sokszínűvé váltak, a korábbi társadalmi normák egy része elavulttá vált. Ezekhez a megváltozott viszonyokhoz (is) próbált alkalmazkodni a jogalkotó, amikor lényegében újraszabályozta a túlélő házastárs törvényes öröklésének a rendjét. A...

Öröklési kérdések

Öröklési kérdések

Az új Ptk. új feladatokat ad a közjegyzőknek - Milyen változtatást igényel a hagyatéki eljárási törvény?

  • 1
  • 5
  • 6