Címke: zálogjog

A zálogjogosult zálogjogának érvényesítése a végrehajtási eljárásban

A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. évi törvénybe (Vht.) 2001. szeptember 1. napjától került beiktatásra a zálogjogosult bekapcsolódásának lehetősége az adós ellen indult végrehajtási eljárásba mind ingóra (Vht. 114/A.§), mind ingatlanra (Vht. 138/B.§) bejegyzett zálogjog alapján. A szabályozás célja az volt, hogy a zálogjogosultnak a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény szerinti kielégítési elsőbbségi joga végrehajtási eljárás során is érvényesüljön, azaz a követelésének biztosítására szolgáló zálogtárgyból más követeléseket megelőző sorrendben kielégítést nyerhessen. A tanulmány bemutatja a zálogjogosult végrehajtási eljárásban való jogérvényesítésének legfontosabb szabályait. A Szerző bírósági titkár a Fehérgyarmati Járásbíróságon. Letöltés

A zálogjogosult bekapcsolódása a bírósági végrehajtási eljárásba

A tanulmány összefoglalja a zálogjogosult bekapcsolódásával kapcsolatos szabályokat a nemperes eljárástól kezdve egészen a zálogjogosult bekapcsolódásának engedélyezésével kapcsolatos peres eljárásig. Bemutat néhány gyakorlati problémát is, amelyre a végrehajtást foganatosító bíróságok szolgáltattak megoldást. A Szerző jogtanácsos. Letöltés

Önálló zálogjog – Egy újjáéledt jogintézmény a Polgári Törvénykönyvben

Önálló zálogjog

Egy újjáéledt jogintézmény - Megváltozott tartalommal, de ismét a Ptk-ba került a zálogjog speciális fajtája

A zálogjog érvényesítése

A közelmúltban bekövetkezett lakossági hitelezési válság előtérbe helyezte a hitelezési politikában a fogyasztóvédelmi szabályokat. A lakossági hitelkihelyezés, a jelzáloghitelek szorosan összefüggenek a zálogjog érvényesítésével. A zálogjogi szabályok pontos ismerete, megfelelő alkalmazása elengedhetetlen a kölcsönügyletekből eredő jogi problémák megoldása során. Másrészt a végrehajtási eljárást is átfogja azzal, hogy a zálogjog érvényesítésének fő területe a bírósági végrehajtás. Jelen tanulmányomban ezért a zálogjogi rendszerünket és érvényesítésének elveit foglaltam össze. A Szerző bírósági titkár. Letöltés

  • 1
  • 2