Fórum munkajog, foglalkoztatás régebbi elöl     új hozzászólás


40 év munkaviszony után nyugdíj

Lyonee #   2017.09.22. 13:52

Intentino is leírta:
A nyugdíj mértékének a kiszámításánál tv. alapján csak az 1988 utáni kereseteket veszik figyelembe.

Ezek alapján kapnak egy átlagot, és ezt szorozzák a szolgálati időtől függő szorzóval. Az utolsó fizetés nem meghatározó, hisz az átlagot 29 év (ha mindig teljes állásban dolgoztál 1988-2016) keresete alapján kellett nálad megállapítani.
Mekkora volt a szorzód?
Mindig teljes állásban dolgoztál? A szolgálati időd ettől is függ.

la53 # e-mail 2017.09.22. 00:04

Kedves Intentio!
Köszönöm a kimerítő válaszát.Egyébként munkakönyvvel többször is egyeztettem s igazoltam a reklamációmat,Ügyfélkapun(nyomtatvány kitöltéssel és fénymásolattal) valamint személyesen a fiumei úti ügyfélszolgálaton.Itt sajnos csak az adatokat egyeztették,a választ levélben kaptam,amit csak levélben tudtam reklamálni,mert mint említettem személyes meghallgatásra nem kaptam lehetőséget.Az ügyemet tologatták ide-oda.A Fiumei útról 60 nap elteltével jött a válasz fellebbezésemre,hogy nem rájuk tartozik,átrakták az ügyet a VIII.kerületi kormányhivatalhoz.
Megpróbálok továbbmenni a javasolt hivatalokhoz.Remélem valahol végére járhatok a dolognak.
Nagyon köszönöm mégegyszer az eligazítást.
Üdvözlettel

intentio #   2017.09.21. 08:49

la53 # e-mail 2017.09.21. 00:51
Kedves Szakértő!
38 év és 170 nap munkaviszony után 63 éves koromban 2016 szeptemberben nyugdíjba mentem .150 ezer Bruttó volt az utolsó fizetésem.A nyugdíjamat 57 ezer Ft-ban állapították meg.
Reklamáltam,mert
a 14 ezer elismert nap helyett a nyugdíjszámításnál csak 7450 napot vettek figyelembe.
Hová lehetett a többi napom.Ez már 1 éve történt.Érdemi választ azóta sem kaptam,pedig többször fellebbeztem.Senki nem tudja megmondani,hogyan jött ki ez a csekélyke nyugdíj.Kértem személyes találkozót is,de nem reagál rá senki.Mindezeket hivatalos levélben a kormányhivatalnál intézem.Eddig egyetlen válaszlevélben sem(mindre 5-6 hónapot vártam)kaptam magyarázatot a kérdésemre.Talán Önök közül valaki tud válaszolni,hogy a számolásnál,miért csak 1988-tól veszik figyelembe a szolgálati időt.Pedig előtte is dolgoztam már 20 évet.Nagyon köszönöm,ha tud valaki valamit is mondani.Már teljesen el vagyok keseredve,hogy nem tudok hova fordulni,mert falakba ütközök.Mellesleg vállalkozó ismerősöm 2 hónappal előbb ment nyugdíjba mint én,minimálbérrel,ugyanannyi szolgálati idővel és neki 110 ezer Ft-nyugdíjat hoztak ki.Hogyan lehet ez?

T. Kérdező!

 • Kérdéseire az ügyirat áttanulmányozása nélkül érdemi választ adni nem lehet.

Nyilvánvaló, hogy egy alap és egy másodfokú eljárás során viszonylag vaskos ügyirat keletkezik, a TB szerv valamit állított és indokolt, a másodfok szintén köteles volt döntését részletesen és érthetően indokolni, a jogviszonyok és jövedelmek igazolására különböző okmányokat kértek, szereztek be, amelyek nem állnak rendelkezésünkre.

Egyebekben:

 • Nem világos, hogy az Ön által említett 14 ezer napot ki, mikor, hogyan (határozat?) és minek (biztosítási idő, szolgálati idő, jogosultsági idő?) ismerte el.
 • A hatályos jogszabály szerint nem a szolgálati időt kell 1988.01.01-től figyelembe venni, hanem a nyugdíj alapját képező keresetet.
 • Miért? Mert a jogszabály ekként rendelkezik, egyebekben mert a szocializmus végnapjaiban ekkortól vezették be a személyi jövedelemadót.
 • Az baj, ha a jogorvoslati kérelmére válaszul küldött másodfokú határozat indokolása nem közérthető.(Sajnos a nyugdíj határozatok számítógépes sablon alapján készülnek, így azok valóban sokszor a laikus (nyugdíjba vonuló ügyfél) számára érthetetlenek. Pedig ezen szerv elvileg az ügyfélért van, az Ő befizetett járulékaiból működik. Ezen /értsd. érthetetlen indokolások/ a döntéshozóknak valóban változtatni kellene, mivel az ellentétes a tisztességes eljárással.
 • Ugyancsak baj, -sérti a Ket-ben nevesített tisztességes eljáráshoz való jogot- ha azt Önnek a nyugdíjbiztosító /új nevén járási hivatal/ illetékes vezetői kérésre -személyes konzultáció keretében- sem magyarázták el érthetően.
 • Mit tehet?
 • Megpróbál egy gyakorló nyugdíj igényelbírálót keresni, aki elmagyarázza a határozatok tartalmát. (Ezt teheti hivatalosan, vagy kereshet ilyen személyt az ismeretségi körében.)
 • Megkeres egy ilyen ügyekre szakosodott jogászt/ügyvédet.
 • A tisztességes eljáráshoz való jog megsértése miatt (érthetetlen indokolás, indokolatlanul elhúzódó másodfokú eljárás, személyes konzultáció, iratbetekintési jog megtagadása stb) panasszal élhet az ombudsmannál. (Én ügyfélszolgálati időben bemennék és kérném megmutatni, hogy mi alapján jött ki csak ennyi biztosításban töltött nap, illetve igazolnám -pl. bemutatnám a munkakönyvemet- a korábbi munkában eltöltött időt, melyet kérnék jegyzőkönyvezni.

Ezt az alábbi jogi normák biztosítják az ügyfélnek:
2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól

4. § (1) Az ügyfeleket megilleti a tisztességes ügyintézéshez, a jogszabályokban meghatározott határidőben hozott döntéshez való jog és az eljárás során az anyanyelv használatának joga.

5. § (1) A közigazgatási hatóság az ügyfél és az eljárás egyéb résztvevője számára biztosítja, hogy jogaikról és kötelezettségeikről tudomást szerezzenek, és előmozdítja az ügyféli jogok gyakorlását.

(4) A közigazgatási hatóság a törvényben meghatározott korlátozásokkal az ügyfeleknek és képviselőiknek, valamint más érdekelteknek biztosítja az iratbetekintési jogot,

 • Panasszal fordulhat az ONYF Főigazgatójához.
 • A közigazgatási határozatnak mind a rendelkező részét, mind az indokolását vitathatja bíróság előtt.
 • A szomszédhoz, ismerőshöz való hasonlítástól óvnám, ugyanis nincs két teljesen egyforma életút. /Munkaviszony, főállás, másod állás, egyéb jogviszony, jövedelem, kieső idők –táppénz, munkanélküliség, fizetés nélküli szabadság, gyes- stb./ Felhívnám a figyelmét arra is kizárt, hogy 1988.01.01-től pontosan ugyanannyit keretek mind a ketten, márpedig a nyugdíj összege függ az 1988.01.01-től a nyugdíjbavonulást megelő napig elért keresettől is és nem a nyugdíjbavonulás napján kapott minimálbérhez igazodik.
 • Ugyancsak felhívnám a figyelmét a rész szolgálati idő intézményére, nevezetesn, hogy az, aki csak napi 4 órában dolgozott és jövedelme is csak a minimálbér fele volt, annak két ledolgozott nap ad ki egy biztosításban töltött napot!!!
 • Igaz, hogy egészségbiztosítási ügyhöz készült, de a személyes konzultációhoz itt talál mintát, alakítsa az Ön ügyéhez.

http://staff.aktaforum.hu/…iewtopic.php?…

 • Kérdéseit közvetlenül is felteheti az az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság főigazgatójának (prof. Dr. Mészáros József) a barabas.annamaria@onyf.hu , (ONYF központi iratkezelés) e-mail címen.
 • Levélben pedig a 1081 Budapest Fiumei út 19/A címre, az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság Főigazgatójának címezve küldheti meg.

Amennyiben a közigazgatási szerv Alaptörvényben biztosított jogokat is sért, akkor az igénylő panasszal fordulhat az Alapvető Jogok Biztosához (ombudsman).

Elérhetőségei:
WEB: http://www.ajbh.hu/…90E21FABCD75

E-mail: panasz@ajbh.hu

Postai úton/levélcím: 1387 Budapest, Pf. 40.

Alaptörvény XIX.. cikk. (1) bekezdés: Anyaság, ( ) betegség esetén minden magyar állampolgár törvényben meghatározott támogatásra jogosult.

Alaptörvény XXIV. cikk. (1) bekezdés: Mindenkinek joga van ahhoz, hogy ügyeit a hatóságok részrehajlás nélkül, tisztességes módon és ésszerű határidőn belül intézzék.

Alaptörvény 30. cikk. (1)-(2) bekezdés: Az alapvető jogok biztosa alapjogvédelmi tevékenységet lát el, eljárását bárki kezdeményezheti. Az alapvető jogok biztosa az alapvető jogokkal kapcsolatban tudomására jutott visszásságokat kivizsgálja vagy kivizsgáltatja, orvoslásuk érdekében általános vagy egyedi intézkedéseket kezdeményez.

la53 # e-mail 2017.09.21. 00:51

Kedves Szakértő!
38 év és 170 nap munkaviszony után 63 éves koromban 2016 szeptemberben nyugdíjba mentem .150 ezer Bruttó volt az utolsó fizetésem.A nyugdíjamat 57 ezer Ft-ban állapították meg.
Reklamáltam,mert a 14 ezer elismert nap helyett a nyugdíjszámításnál csak 7450 napot vettek figyelembe.Hová lehetett a többi napom.Ez már 1 éve történt.Érdemi választ azóta sem kaptam,pedig többször fellebbeztem.Senki nem tudja megmondani,hogyan jött ki ez a csekélyke nyugdíj.Kértem személyes találkozót is,de nem reagál rá senki.Mindezeket hivatalos levélben a kormányhivatalnál intézem.Eddig egyetlen válaszlevélben sem(mindre 5-6 hónapot vártam)kaptam magyarázatot a kérdésemre.Talán Önök közül valaki tud válaszolni,hogy a számolásnál,miért csak 1988-tól veszik figyelembe a szolgálati időt.Pedig előtte is dolgoztam már 20 évet.Nagyon köszönöm,ha tud valaki valamit is mondani.Már teljesen el vagyok keseredve,hogy nem tudok hova fordulni,mert falakba ütközök.Mellesleg vállalkozó ismerősöm 2 hónappal előbb ment nyugdíjba mint én,minimálbérrel,ugyanannyi szolgálati idővel és neki 110 ezer Ft-nyugdíjat hoztak ki.Hogyan lehet ez?

Ilike01 # e-mail 2017.09.20. 19:32

Kedves Jereván!

Nagyon szépen köszönöm, sokat segített.

Üdvözlettel: Ilike01

Jereván #   2017.09.20. 14:41

Ilike01 2017.09.20. 13:26
Tisztelt Szakértő!
Segítségét szeretném kérni.2016.12.31.-ig, 37 év 359 nap
nők kedvezményes öregségi nyugdíjára jogosító idővel rendelkezem,azóta is folyamatosan dolgozom.1957-ben születtem,1971 évtől van munkaviszonyom. Második gyermekem 1984.11.15.-i születését megelőzően,1977.09 14-től 1983.07.15-ig, valamint 1983.07.20-tól 1984.03.27-ig munkaviszonyban álltam. 1984.11.16-tól 1986.04.24.-ig gyesen voltam, az igazolás a többszöri lakóhely változás miatt, sajnos elveszett. A kérelmemre elindított adategyeztetési eljárás eredményeként, a gyesen töltött idő nem szerepel a határozatban. A Magyar államkincstárhoz írt levelemben,kértem a gyes folyósítása idejének igazolását,de telefonon történő tájékoztatásuk szerint, igazolást nem tudnak kiadni.
Kérem,szíveskedjen tájékoztatni,milyen módon tudom bizonyítani a fenti időszakon eltöltött időt,hogy azt szolgálati időkként elismerjék. Segítségét előre is köszönöm.
Üdvözlettel: Ilike01

T. Kérdező!

 • Tisztázandó, hogy 1984-1986-ban ki folyósította a GYES-t? (Hiába kér igazolást a MÁK-tól, ha nem ők folyósítottak....)

/Amennyiben a közszférában dolgozott a MÁK jogelődje a TÁKISZ, amennyiben nem, úgy a egészségbiztosító jogelődje az Országos Társadalombiztosítási Főigazgatóság, vagy a TB kifizetőhely folyósított GYES ellátást.../

 • Kérelmét ennek függvényében és írásban kell benyújtani azzal, hogy ezen szervek segélyezési előzményt csak 5 évig őriznek meg, viszont évente szolgáltattak adatot /NYENYI lap, MUNYI lap. stb./ a Nyugdíjbiztosítónak.
 • A fenti időt mindenekelőtt a TB szerv /nyugdíjbiztosító/ nyilvántartása alapján kell figyelembe venni.
 • Ön pedig a TB ellátás tartamát a munkakönyv részét képező /ahhoz csatolt/ Tb. igazolvánnyal, mint egykorú okirattal tudja igazolni.


Amennyiben a határozat tartalmával nem ért egyet, úgy jogorvoslati kérelmet terjeszthet elő, amelyben előadhatja, hogy 1984.11.16-tól 1986.04.24.-ig gyesen volt, azt igazolni nem tudja, de kéri előkeresni és a TB szerv /nyugdíjbiztosító/ nyilvántartása alapján kéri figyelembe venni.

Ilike01 # e-mail 2017.09.20. 13:26

Tisztelt Szakértő!
Segítségét szeretném kérni.2016.12.31.-ig, 37 év 359 nap
nők kedvezményes öregségi nyugdíjára jogosító idővel rendelkezem,azóta is folyamatosan dolgozom.1957-ben születtem,1971 évtől van munkaviszonyom. Második gyermekem 1984.11.15.-i születését megelőzően,1977.09 14-től 1983.07.15-ig, valamint 1983.07.20-tól 1984.03.27-ig munkaviszonyban álltam. 1984.11.16-tól 1986.04.24.-ig gyesen voltam, az igazolás a többszöri lakóhely változás miatt, sajnos elveszett.A kérelmemre elindított adategyeztetési eljárás eredményeként, a gyesen töltött idő nem szerepel a határozatban.A Magyar államkincstárhoz írt levelemben,kértem a gyes folyósítása idejének igazolását,de telefonon történő tájékoztatásuk szerint, igazolást nem tudnak kiadni.
Kérem,szíveskedjen tájékoztatni,milyen módon tudom bizonyítani a fenti időszakon eltöltött időt,hogy azt szolgálati időkként elismerjék.Segítségét előre is köszönöm.
Üdvözlettel: Ilike01

Református Iskola # e-mail 2017.08.03. 11:06

Tisztelt Szakértő!
Egyházi intézményben az egyik pedagógus a nők 40 éves korkedvezményével kíván nyugdíjba vonulni. A dolgozó nem szeretné a felmentési időt igénybe venni, lemondana róla. Van erre lehetőség, illetve ebben az esetben közös megegyezéssel megszűnhet a munkaviszonya? Előre is köszönöm válaszát!
Üdvözlettel

Évi 58 # e-mail 2017.07.25. 19:22

Kedves Fórumozók!
Szeretnék a nők 40 éves korkedvezményével nyugdíjba menni.Az adategyeztetést 1972.06.15 és 2015.12.31 közötti időszakra kaptam meg.-Vagyis a következőt írták!
42év 145nap nyugdíjjogosultság elbírálásához figyelembe vehető szolgálati idővel, 39 év 307 nap nők kedvezményes öregségi nyugdíjra jogosultsági idővel,ezen belül 30 év 107 nap kereső tevékenységgel járó biztosítási vagy azzal egy tekintet alá eső jogviszonnyal szerzett szolgálati idővel rendelkezek! 4 gyerekem van.A munkahelyem szerint,szeptember 13.-án lenne meg a kereső tevékenységgel szerzett(32 év) jogosultsági időm+ 8 év gyerekneveléssel eltöltött idő)!A másik kettő feltétel már teljesült!Sajnos mostanában sokat betegeskedek!Szeretném tudni,hogy a betegállomány bele számít e a 32 év(kereső tevékenységgel szerzett) jogosultsági időbe,vagy annyival kell tovább dolgoznom,ahány napig voltam betegállományban?Válaszukat előre is köszönöm!Tisztelettel:Évi

oreg56 # e-mail 2017.07.11. 17:22

Tisztelt Illetékes: Jogász Úr? hölgy!
Következőre szeretnék választ kapni.
Nők 40-éves nyugdíjba vonulása estén (egészségügyben), engedélyezik a nyugdíj melletti munkát.
Kérdésem: (természetesen ez esetben is élni kell a felmentéssel, jár a 40-éves 5 havi illetmény jubileum ), de a 8 hónapos felmondási időt elvileg Ha hosszabb felmentési időben a felek nem állapodnak meg és a kollektív szerződés sem ír elő ilyet, a hatvannapos felmentési idő a közalkalmazotti jogviszonyban töltött) harminc év után hat hónappal
meghosszabbodik. Kollektív szerződés 8 hónapnál hosszabb felmentési időt nem állapíthat meg.
(4 hónap munka-4 hónap pénzbeli kifizetés) Egészségügyben töltött 40 év egy helyen. hová kell elszámolni, vagy az ebben az esetben elveszett? Hisz másnap már dolgozni is kellene tudomásom szerint.

Ergo, Csak a 40-éves 5 havi illetmény jubileum Jár?

Üdvözlettel:

Ka--ti58 # e-mail 2017.07.09. 11:50

Tisztelt Szakértők!
Szeretném megkérdezni, hogy ha a regisztrált munkanélküli, bejelentett alkalmi munkát végez, (havi 15x8 órában) beszámit-e a 40 éves korkedvezményes nyugdijba?
Köszönöm válaszukat előre is.

zentai # e-mail 2017.05.01. 19:27

Tisztelt fórumozok!
Kis megerősítést szeretnék Ha jól számolom
2012 08.17.37év 55nap
33év 180na nap szerintem 2019 02.18.lesz meg a 40
évem a nyugdíjig. 1 évig voltam gyesen
várom segítségeteket,hátha rosszul számoltam.Köszönöm

Leómama # e-mail 2017.04.27. 22:29

Tisztelt Szakértők!
Hány nap a 40 év, amennyiben nyugdíjba szeretnék menni 40 év munkaviszonnyal. Ugyanis lekértem a ledolgozott időmet a nyugdíjfolyósítótól, de az ugye a ledolgozott napokat tartalmazza. Nekem ez így nem világos és nem tudtam kiszámolni, hogy valójában hány évem van. Szóval hány ledolgozott nap kell, hogy nyugdíjba mehessek 40 év után?
40x365= 14.600 Ez túl egyszerűnek tűnik.

üdvözlettel
Leómama

s.vali # e-mail 2017.04.08. 14:53

Tisztelt Szakértő!

Idén leszek 56 éves, és eddig 37 év igazolt munkaviszonnyal rendelkezem (valójában közel negyven éve dolgozom, de az egyik, azóta már felszámolt munkáltatóm nem jelentette be az alkalmazottakat, így közel 3 év munkaviszonyom "lóg a levegőben"). Jelenleg is dolgozom, de a mostani munkahelyemen átszervezés miatt alacsonyabb munkakörbe soroltak, így a bérem is jelentősen csökkent, ezért szeretném megkérdezni, hogy várhatóan mikor mehetek legkorábban nyugdíjba.
Köszönöm előre is:
Valéria

AndeH9700 # e-mail 2017.04.04. 13:48

954 juliusaban szulettem, tobb mint 40 ev munkaviszonnyal rendelkezem, az utobbi 11 evet az Egyesult Kiralysagban, - ahol jelenleg is dolgozom. Joval korabban negy evet az USA-ban dolgoztam. A tobbi szolgalati idot Magyarorszagon dolgoztam le.

Jovore szeretnem beadni nyugdij utani kerelmem Magyarorszagon, mivel 2018-ban hazakoltozom...

Kerdesem az lenne, hogy beleszamitjak-e a szolgalati evekbe az amerikai eveket (1987-1990), es hogyan szamoljak ki az oregsegi nyugdijat, ha az utobbi evekben az Egyesult Kiralysagban dolgoztam, dolgozom.

Tovabba azt is meg szeretnem kerdezni, hogy hogyan veszik figyelembe azt a tenyt, hogy harom gyermekem (ferfikent) egyedul neveltem fel.

Es lenne megvalami, - harom evig megbizasi szerzodesekkel dolgoztam, es harom evet vallalkozokent, - ezt hogyan szamitjak be a nyugdij megallapitasor?

Udvozlettel:

Andre H.

Mari57 # e-mail 2017.04.03. 19:53

32 év szolgálati idővel és jogosultsági idővel rendelkezem a nyugdíjfolyósító igazgatóság adategyeztetése szerint. Ebből 28 évet nevelőszülőként majd hivatásos nevelőszülőként dolgoztam. Kérdésem az, hogy az egy időben a háztartásokban nevelkedett átlag 7 gyermek után (folyósított a családi pótlékot) jogosult lehetek a maximális 7 év jogosultsági idő kedvezményre?(Tny. 18.) Előre is köszönöm a választ.

ikotak # e-mail 2017.04.01. 14:13

Még egyszer nagyon köszönöm !

Lyonee #   2017.04.01. 12:10

Tudom, hogy nyugdíjas vagy, de korábban kérdezted, és most korrigálom a válaszomat.

ikotak # e-mail 2017.04.01. 09:29

Lyonee ! Nagyon szépen köszönöm a tájékoztatásodat. Én 4 éve már nyugdíjas vagyok , amit nagyon élvezek,de örülök a jó hírnek , mondom is majd az ismerőseimnek.

Köszönöm.

NaposNapok # e-mail 2017.03.31. 15:34

2017.12.16-án leszek jogosult a nők 40 éves nyugdíjazása keretében nyugdíjba vonulni. 2002.01.15-től folyamatosan közalkalmazott vagyok. Mivel elég tarthatatlanok a munkahelyi viszonyok, kérdésem, hogy pontosan mikor kezdeményezzem munkáltatómnál a felmentést (úgy tudom 5 hónap a felmentési időm, melynek felére kötelező felmenteni a munkavégzés alól)? Jobban járok-e, ha 2018.01.01-től, vagy még ebben az évben nyugdíjas leszek? Ebben az esetben jogosult leszek-e nyugdíjemelésre 2018-ban?

Lyonee #   2017.03.31. 13:42

Ikotak!
Még jobb hírrel szolgálhatok, igaz a közlönyben még nem jelent meg, én legalábbis nem találom.
A kormánytervezet szerint 7,8% lesz a valorizációs szorzó a 2017-ben megállapított nyugdíjaknál. Nem a bruttó keresetnövekedést (6,1%), hanem a nettót (7,8%) veszik figyelembe. A korábbi években ez a 2 érték egybeesett, nem lehetett tudni, hogy melyik értéket veszik alapul. 2016 dec.-re jelentős lett az eltérés, így csak reménykedhettünk, hogy a nettó lesz.

aktivnagyi # e-mail 2017.03.22. 20:05

1960-ban születtem. Még 2016. augusztusban kértem az adategyeztetést a Nyugdíjfolyosítótól. 1 hét múlva küldték az ő nyilvántartásukat, amiben számos hiányosság volt. Beküldtem az előírt nyomtatványon a hiányzó munkaviszonyok adatait, személyesen bevittem a Munkakönyvemet -október 5-én. Azóta várom a Határozatot, de semmi. 3X hívtam az ügyintézőt, mindig azt mondja, várjak türelemmel. Rájuk nem vonatkozik az ügyintézési határidő??? .....ami 60 nap! Mit tehetek?

Emdodo # e-mail 2017.03.20. 20:42

Köszönöm a válaszokat Lyonee!
Sokkal okosabbak lettünk, úgy gondolom, az a helyes, ha nyáron, a szabadsághiányos időszakra munkát kér a feleségem. Érdekesség az, hogy a feleségem azon kollégái is aktívan érdeklődnek nála, akik jövőre, vagy 2 év múlva kerülnek ilyen helyzetbe, ugyanis a pedagógusok munkaviszonya általában aug. végén, szept elején kezdődik, és a 40 év is ilyenkor telik le.

Lyonee #   2017.03.20. 10:28

2-3 napra nem esik még egy nap sem. Kb. 8 napra esik 1 nap szabadság.
Beszéljétek meg a vezetővel, addig felesleges itt tépelődni. Lehet semmi gond nem lesz, hisz neki is érdeke a rugalmas ügyintézés. A legegyszerűbb, ha később adja ki a szabit, mint a többieknek, vagy előbb fejeződik be, vagy mindkettő.
Elmehet, -ha beteg- betegszabadságra is, arra vigyázzon, hogy ha a szabadságot már kiadták, meg kell szakítani. Ti figyeljetek oda, mert az ügyintézőnek ez plusz munka, ne csessze el.
Semmilyen visszafizetésen ne törjétek a fejeteket. Vigyázzatok, mert ha a túladott szabadságot visszavonják, csak fizetés nélküli szabadságnak tudják elkönyvelni, és ugrott a 40 év.

Emdodo # e-mail 2017.03.19. 20:01

Köszönöm a választ. Valóban, az Mt146 jó hivatkozás.
Még néhány kérdés: Ha szept. 3.-án lenne az utolsó munkanapja, akkor a szeptemberre eső szabadságnap jár neki nyáron, (2-3 nap), amit még augusztusban kiadhatnak, és kevesebb időre kell bemennie nyáron dolgozni?
Megteheti azt, hogy ha nyáron be kell mennie a hiányzó napokra, 1 nap után betegszabadságra megy? Tudom, az is időarányosan jár, de még nem vette ki az idén.
Az igazgatónak annyi információja van, hogy majd szept, elején nyugdíjba megy a feleségem, eddig még nem érdekelte a megoldás, de majd szeptembertől új kollégát akar felvenni.

Kösz a választ